2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου
- Παναγίας Ερειθιανής


Η Βιβλιοθήκη μας

Η Βιβλιοθήκη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου Χίου εξυπηρετεί, εκτός από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, και πολλούς κατοίκους της περιοχής (γονείς, μαθητές άλλων σχολείων κ.λπ.) είναι δε οργανωμένη και λειτουργεί σύμφωνα με τη Φ.8/233/Γ1/1221/16-11-1988 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, σε ιδιαίτερο χώρο με ράφια, ειδικά έπιπλα, φωτοτυπικό μηχάνημα, οπτικοακουστικά μέσα κ.λπ.

Η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας, που έχει μέλη της και πολλούς ενήλικες, διαθέτει, εδώ και χρόνια, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τα βιβλία της ταξινομούνται με το σύστημα ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από ιδιώτη Βιβλιοθηκονόμο. Στο χώρο της πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις σχετικές με το βιβλίο (εκθέσεις, ομιλίες, επισκέψεις συγγραφέων κ.λπ.) λειτουργεί δε (ως δανειστική) και τους θερινούς μήνες.

Τις δαπάνες για οργάνωση, λειτουργία, εμπλουτισμό κ.λπ. της Βιβλιοθήκης καλύπτουν, μέχρι στιγμής, εκτός από τη Σχολική Επιτροπή, ο Σύλλογος Γονέων και φίλοι - δωρητές του σχολείου. Πολύ βοήθησε, επίσης, μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Αιγαίου. Το 1998 βραβεύτηκε από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου με το Βραβείο εκδοτικού οίκου "ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ".


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


[Η Βράβευση της Βιβλιοθήκης μας από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Η δασκάλα Κ. Κολάκη παραλαμβάνει το βραβείο από
τον πρόεδρο του Κύκλου Β. Αναγνωστόπουλο]
 
[Από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης μας και το καλοκαίρι. Η δασκάλα είναι η κυρία Α. Ψώρα]

Κεντρική σελίδα - Ιστορία του σχολείου - Εκπαιδευτικοί - Μαθητές - Γονείς - Εφημεριδούλα "Ερειθιανούσικα Τιτιβίσματα" - Πρόγραμμα "Οικολογικά Σχολεία" - Η Βιβλιοθήκη μας - Από τις εκδόσεις μας - Άλλες Δραστηριότητες - Eπικοινωνήστε μαζί μας - Χρήσιμες Διευθύνσεις (Σύνδεσμοι)

Created & Hosted by ©Chiosnet - Netway