.
.
Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «INTEGRATION ΚΕΚ ΕΠΕ»,την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Χίου και την εταιρεία «ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», ανέλαβαν (στο πλαίσιο του Μέτρου 2 του εγκεκριμένου Σχεδίου “EMPLO-DIS-GR” της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»-άξονας HORIZON), την υλοποίηση της ενέργειας κατάρτισης με αντικείμενο: “ Κατάρτιση  σε θέματα Αυτοματισμού Γραφείου, Σχεδιασμού και Παραγωγής Εντύπων”.
Η ενέργεια  συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο  και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορούσε την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση δέκα (10) Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (κινητικές δυσκολίες) στο παραπάνω αντικείμενο,σε διάρκεια 600 ωρών.
.
Αυτή η ενότητα είναι υπό κατασκευή
.
.
.
.
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2001
.
ChiosNET