ΧΙΟΣ - Υπηρεσίες Νομαρχίας Χίου

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44200
ΓΡΑΦΕΙΟ Β.ΝΟΜΑΡΧΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44345
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44206
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΧΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44251
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ν.Α. ΧΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44202
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.Α.ΧΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44215
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΧΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44210
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΧΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44217
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44207
ΤΜΗΜΑ Π.Σ.Ε.Α. Ν.Α. ΧΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44211 22710 81000
ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΟΜΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 28097
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44846
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44223
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44205
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44207
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44206
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 82100 ΧΙΟΣ
22710 44460
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44234
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44673
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44230
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44265
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤ.ΤΣΟΥΡΗ 11, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44240
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 16, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44248
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44247
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗ 2, 82100 ΧΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Λ.ΑΙΓΑΙΟΥ 10, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44438
ΤΜΗΜΑ Κ.Τ.Ε.Ο.
ΚΟΝΤΑΡΙ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44244
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΑΛΑΡΟΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44220
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44259
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΤ.ΤΣΟΥΡΗ 11, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44249
ΤΜΗΜΑ Ν.Ε.Λ.Ε.
ΑΦΩΝ ΡΑΛΛΗ 31, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44637
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 72, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44219
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γ.ΣΟΥΡΗ 1, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44245
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΧΙΟΥ
ΑΓ.ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ 19, 82100 ΧΙΟΣ
22710 23036

Aρχές
Δήμοι
Τουριστικός Οδηγός Chiosnet
Τουριστικός Οδηγός "Αλήθειας"
Τουριστικός Οδηγός "Προμηθευτικής"

Οι πληροφορίες σ'αυτόν τον τομέα προέρχονται από την ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ

Τηλ.: 22710 44210