ΧΙΟΣ - ΑΓΟΡΑ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

   
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ακρογωνιαίο λίθο στην οικονομία της Χίου αποτελεί η εισαγωγή τόσο του ναυτιλιακού όσο και του μεταναστευτικού συναλλάγματος, ειδικότερα δε υπολογίζεται ότι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα είναι τα 3/4 περίπου του συνολικά εισαγομένου στο νησί συναλλάγματος.

Στη Χίο είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν 9 Τράπεζες με συνολικά 15 καταστήματα ή θυρίδες, κατάστημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον για την εγκατάσταση και άλλων τραπεζών, λειτουργούν επίσης 12 ΕΛΔΕ ή υποκαταστήματα ΑΧΕ, γεγονός που εμμέσως αποδεικνύει τις οικονομικές δυνατότητες του νησιού και των κατοίκων του.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τη πανελλαδική επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων, η Χίος ευρίσκεται στην πρώτη πεντάδα εισοδημάτων με πηγή τα μισθώματα ακινήτων, γεγονός που αποδεικνύει την έντονη τάση του πληθυσμού για επενδύσεις σε ακίνητα, τόσο στην Χίο όσο και πανελλαδικά και κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Οι τομείς απασχόλησης του ενεργού πληθυσμού του νησιού μας είναι:

· Γεωργία και Κτηνοτροφία.
· Βιοτεχνία, η οποία περιορίζεται κύρια στον τομέα παραγωγής γλυκών κουταλιού, ούζου, αναψυκτικών, με αξιοποίηση της ντόπιας παραγωγής εσπεριδοειδών, γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων, με την αξιοποίηση και πάλι της ντόπιας κτηνοτροφικής παραγωγής.
· Τουρισμός, αλλά σε εποχιακό κύρια επίπεδο.
· Ιχθυοκαλλιέργειες, κλάδος ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος.
· Ναυτιλία, που ίσως και σήμερα είναι ο κλάδος που απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργού πληθυσμού.
· Παροχή Υπηρεσιών, που αποτελεί επίσης ένα βασικό παράγοντα απασχόλησης του ενεργού πληθυσμού.


ΧΙΟΣ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο νομό μας αυτή τη στιγμή από πολεοδομικής πλευράς επικρατεί το παρακάτω καθεστώς:
Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό κομμάτι της πόλης της Χίου στο οποίο υπάρχει σχέδιο πόλεως με συντελεστή δόμησης από 0,80 έως 1,80, το υπόλοιπο τμήμα της πρωτεύουσας του νομού διέπεται από το καθεστώς του προ του έτους 1923 υφισταμένου οικισμού. Από το ίδιο καθεστώς διέπεται και η αξιολογότατη, όμορη στην πόλη αστική περιοχή ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, όπως και το σύνολο σχεδόν των λοιπών περιοχών. Σχέδιο πόλης υφίσταται μόνο στις παραθαλάσσιες κωμοπόλεις ΚΩΜΗ και ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ, ενώ καταρτίζεται σχέδιο πόλης για τις περιοχές ΒΟΛΙΣΣΟΥ, ΚΑΡΦΑ, ΜΕΓΑ ΛΙΜΙΩΝΑ και ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ.

Το προταθέν προ 13 περίπου ετών Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) για την πόλη της ΧΙΟΥ και τον ΒΡΟΝΤΑΔΟ, δημιούργησε έντονες αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων, αφού πολύ μεγάλες εκτάσεις δεσμεύτηκαν για διάφορες χρήσεις, πέραν της δόμησης, και ουδέποτε έγινε αποδεκτό από την τοπική κοινωνία και ήδη προωθείται η τροποποίησή του και κυρίως προτείνεται η αποδέσμευση των εκτάσεων που είχαν χαρακτηρισθεί ως « χώροι πρασίνου, παιδείας, υγείας, αναψυχής» κ.λ.π.

Στις 31.1.2000 με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 80277 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ και βέβαια πριν από την τροποποίηση του ΓΠΣ, η οποία προχωρεί κανονικά, δίδεται λύση στο πρόβλημα που ταλάνισε τους κατοίκους της ΧΙΟΥ και του ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ, αφού η αρμόδια υπηρεσία αποδέχεται ότι δεν θεωρούνται δεσμευμένες οι περιοχές που προαναφέραμε, εφόσον ευρίσκονται εντός οικισμού προυφισταμένου του έτους 1923 και οι οικοδομικές άδειες πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με το από 2-3-81 Π.Δ (ΦΕΚ 138/81).ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

· Η πρόσφατη αποδέσμευση μεγάλων εκτάσεων, στην πόλη της Χίου και τον Βροντάδο, καταλλήλων προς δόμηση, από τις δεσμεύσεις που επέβαλε το Γ.Π.Σ.
· Οι σχέσεις φιλίας που αναπτύσσονται με την γειτονική μας χώρα και υποψήφια για ένταξη στην Ε.Ε, την Τουρκία, αποτελούν ένα ακόμη θετικό παράγοντα.
· Η μείωση του πληθωρισμού σε επίπεδα χαμηλότατα και οι θετικές προοπτικές για περαιτέρω μείωση.
· Η μείωση των επιτοκίων καταθέσεων.
· Η μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων.
· Το ουσιαστικό πάγωμα των τιμών των ακινήτων για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
· Η εφαρμογή του Leasing στα επαγγελματικά ακίνητα και οι σοβαρές προοπτικές για την επέκτασή του και στις κατοικίες.
· Η καθιέρωση των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων.
· Η σταθερές αντικειμενικές αξίες.
· Οι έντονες διακυμάνσεις του Χρηματιστηρίου και η πρόβλεψη ότι πολύ σύντομα θα κινείται με μικρές σταθερές αποδώσεις, κατά το πρότυπο των ξένων ώριμων χρηματιστηριακών αγορών.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

1. Οι εκτάσεις που αποδεσμεύτηκαν από το ΓΠΣ, θα δώσουν λύσεις στο έντονο οικιστικό πρόβλημα που υπάρχει στο νησί και η αποδέσμευση αυτή θα λειτουργήσει ανασχετικά σε σκέψεις για ανατιμήσεις, λόγω αυξημένης ζήτησης.

2. Η δυτική και η βορειοδυτική Χίος και συγκεκριμένα οι εκτάσεις ανάμεσα στο Λιθί και την Βολισσό, θα παρουσιάσουν έντονο ενδιαφέρον για την εγκατάσταση κυρίως τουριστικών μονάδων αλλά και εξοχικής κατοικίας, δεν πρέπει όμως να δημιουργήσουμε ένα νέο Καρφά, γι’ αυτό πρέπει πριν από την οποιαδήποτε ανάπτυξη να τεθούν οι όροι του παιχνιδιού.

3. Η δυνατότητα απόκτησης ιδιοκτησίας και στην Χίο από τους υπηκόους της Ε.Ε, οι οποίοι επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί μας για διακοπές, δίνει νέες προοπτικές στην αγορά παλαιών παραδοσιακών κατοικιών τόσο στην ορεινή Χίο όσο και στη Νότια Χίο, περιοχές που σήμερα είναι ξεχασμένες και βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ζήτησης.

4. Οι εξελίξεις που πρόσφατα υπήρξαν σχετικά με το παραδοσιακό και μονοπωλιακό προϊόν που παράγεται μόνο στο νησί μας, τη μαστίχα, θα δώσει νέα ώθηση στην αξία γης, για καλλιέργεια ή κατοικία στα νοτιόχωρα όπου και παράγεται.

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ & ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

Το ενδιαφέρον από τους ομογενείς του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει ατονήσει και αυτό οφείλεται τόσο σε εμάς σαν ιδιωτικό τομέα που δυστυχώς στο παρελθόν έχουμε με τις πρακτικές μας καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εύλογης δυσπιστίας, όσο και στην πολιτεία που χωρίς να υπάρχει κατά την άποψη μας ουσιαστική δημοσιονομική ωφέλεια, προέβη στη μείωση στο ήμισυ της απαλλαγής, λόγω εισαγωγής συναλλάγματος, από τον Φ.Μ.Α.

Το θέμα όπως είναι γνωστό δημιουργήθηκε μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μετά από όχληση κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν τόσο εμείς να επανακαθορίσουμε την στάση μας απέναντί τους και να επαναποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, με σωστή ενημέρωση και την παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών που να διασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό την επένδυσή τους, η πολιτεία δε να δώσει κίνητρα, ώστε να προσελκύσουμε αυτά τα κεφάλαια που σίγουρα θα αποτελέσουν βασικό άξονα ανάπτυξης του νησιού μας.

Ειδικότερα η πολιτεία, πέρα από άλλα μέτρα που μπορεί να λάβει προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει εκμεταλλευόμενη τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης του ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών, να επιδιώξει την εξαίρεση τουλάχιστον των νησιωτικών περιοχών, αλλά και άλλων περιοχών, από τυχόν απόφαση κατάργησης της απαλλαγής από τον Φ.Μ.Α, λόγω εισαγωγής συναλλάγματος.