.
.
.
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  (5/11/1999)
Πορεία του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
.
Η πορεία που πραγματοποιήσαμε στις 5 Νοεμβρίου 1999 με τίτλο: ‘ο Γύρος της Πόλης’ ήταν μια ενέργεια με στόχο την ευαισθητοποίηση των φορέων και την χάραξη πολιτικής για όλους τους πολίτες.
Ο σωστός, ο φιλικός αν θέλετε σχεδιασμός και προγραμματισμός των πόλεων για την διακίνηση και μεταφορά των πολιτών οδηγεί στην αυτόνομη διακίνηση & διαβίωση των εμποδιζομένων ατόμων, στην αξιοπρεπή διαβίωση!! Εμποδιζόμενα άτομα είναι τα άτομα με ειδικές Ανάγκες (9,3%), οι ηλικιωμένοι 60-74 ετών (14%), οι υπερήλικες άνω των 75 ετών (6%), νήπια 0-4ετών και οι συνοδοί τους (11%), οι έγκυες (1.5%),  άτομα τα οποία  σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία αποτελούν το 42%του πληθυσμού.
Υπάρχουν επίσης τα άτομα με προσωρινή αναπηρία, άτομα σε ανάρρωση και εξαρτημένα από διάφορες ουσίες, άτομα για τα οποία δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι σχεδιάζοντας με φροντίδα για τα εμποδιζόμενα άτομα, σχεδιάζουμε με ευαισθησία και με ευθύνη ‘Ανθρώπινες Πόλεις’ χωρίς διαχωριστικές γραμμές και χωρίς ‘αποκλεισμούς’. Σχεδιάζουμε ‘Ανθρώπινες Πόλεις’ όπου οι πάντες έχουν ισότιμη πρόσβαση παντού, σε όλες τις υποδομές και τις λειτουργίες της Πόλης.
.
Σ’ αυτή την έκθεση περιλαμβάνονται:
1. Συμπεράσματα από την επίσκεψη μας στις Δημόσιες Υπηρεσίες του Νομού που έχουν συναλλαγές με το κοινό.
2. Υποδείξεις & οδηγίες σχεδιασμού για τις οδούς στο κέντρο της πόλης και παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα των κτιρίων που στεγάζουν τις Δημόσιες κυρίως Υπηρεσίες.
.
ChiosNET