Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
Ι.ΠΑΤΕΡΑ 8, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22408
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΩΝ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22411
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22387
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
ΤΟΥΡΛΩΤΗ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 28513
ΒΑΡΒΑΣΙ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22418
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
Ι.ΠΑΤΕΡΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22490
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
ΑΓ.ΘΩΜΑΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22410
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22387
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
Ι.ΚΑΡΡΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 23103
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
ΖΟΛΩΤΑ 2, 82100 ΧΙΟΣ
22710 24491
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΙΟΥ
Μ.ΛΙΒΑΝΟΥ 45, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22130
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, 82200 ΧΙΟΣ
22710 92356
Π.ΕΡΥΘΕΙΑΝΗ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, 82200 ΧΙΟΣ
22710 92482
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΓ.ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, 82200 ΧΙΟΣ
22710 92380
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 78392
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΜΟΛΙΩΝ
ΑΡΜΟΛΙΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 72698
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΒΙΛΩΝ
ΒΑΒΙΛΟΙ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 78572
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΟΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΟΙΚΟ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 78101
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΣΣΑΣ
ΒΕΣΣΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 73240
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ ΧΙΟΥ "ΒΟΥΡΕΙΟ"
ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22561
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΩΝΑ
ΔΑΦΝΩΝΑΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 78444
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΤΑΣ
ΕΛΑΤΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 73251
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΥΦΙΑ
ΖΥΦΙΑΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 78440
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ
ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 51201
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΥΜΙΑΝΩΝ
ΘΥΜΙΑΝΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 31226
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΩΤΗ 82102 ΧΙΟΣ
22710 71216
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 51207
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ
ΚΑΜΠΟΣ 82100 ΧΙΟΣ
22710 26761 22710 22577
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ
ΚΑΜΠΟΣ 82100 ΧΙΟΣ
22710 31541
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΥΩΝ
ΚΑΡΥΕΣ 82100 ΧΙΟΣ
22710 79215
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 82100 ΧΙΟΣ
22710 61334
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ 82300 ΧΙΟΣ
22710 74374
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΘΙΟΥ
ΛΙΘΙ 82102 ΧΙΟΣ
22710 73277
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΔΙΔΥΜΑΣ
ΜΕΣΑ ΔΙΔΥΜΑ, 82102 ΧΙΟΣ
22710 51501
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΤΩΝ
ΜΕΣΤΑ, 82102 ΧΙΟΣ
22710 76210
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΝΗΤΩΝ
ΝΕΝΗΤΑ 82100 ΧΙΟΣ
22710 61532
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 31412
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 55393
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΛΥΜΠΩΝ
ΟΛΥΜΠΟΙ, 82102 ΧΙΟΣ
22710 76377
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΙΟΥ
ΠΥΡΓΙ, 82102 ΧΙΟΣ
22710 72261
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΙΑΔΑΣ
ΣΥΚΙΑΔΑ, 82300 ΧΙΟΣ
22710 74266
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ
ΧΑΛΚΕΙΟΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 78300
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, 82300 ΧΙΟΣ
0272 022364
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, 82300 ΧΙΟΣ
0272 022267
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, 82300 ΧΙΟΣ
0272 022232
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ
ΒΟΛΙΣΣΟΣ, 82103 ΧΙΟΣ
0274 021206
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΡΩΝ
ΨΑΡΑ, 82104 ΧΙΟΣ
02740 61221

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΟΡΑΗ 6, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22786
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
22710 44521
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΡΙΤΣΟΥ 11, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22510
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΚΟΡΑΗ 6, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22821
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
22710 28845
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΛΕΤΣΑΙΝΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 24900
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
22710 24170
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΧΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΔΑΙΝΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 43589
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 82200 ΧΙΟΣ
22710 92255
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΩΤΗ, 82102 ΧΙΟΣ
22710 71268
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 51373
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ
ΚΑΜΠΟΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 26761
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, 82101 ΧΙΟΣ
22710 55310
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, 82101 ΧΙΟΣ
22710 55221
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, 82300 ΧΙΟΣ
0272 022231
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ
ΒΟΛΙΣΣΟΣ, 82103 ΧΙΟΣ
0274 021207
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΡΩΝ
ΨΑΡΑ 82104 ΧΙΟΣ
0274 061022

 

ΛΥΚΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
Φ.ΑΡΓΕΝΤΗ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 23213
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΡΙΤΣΟΥ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 23206
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΔΑΙΝΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΔΑΙΝΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 24295
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ
ΚΑΜΠΟΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44279
ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, 82200 ΧΙΟΣ
22710 93525
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 51272
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 40120
ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
82100 ΧΙΟΣ
22710 21668
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 82300 ΧΙΟΣ
0272 022281
ΤΕΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 82300 ΧΙΟΣ
0272 022881
ΤΕΕ ΧΙΟΥ
82100 ΧΙΟΣ
22710 28822
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 82200 ΧΙΟΣ
22710 92255
ΤΕΕ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 82101 ΧΙΟΣ
22710 55205

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ι.Ε.Κ.
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4, 82100 ΧΙΟΣ
22710 27111 22710 40440
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΩΝ 8, 82100 ΧΙΟΣ
22710 35000
ΜΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΣΙ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 29005
ΑΔΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44255
ΑΔΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26, 82100 ΧΙΟΣ
22710 44431 22710 44430
ΑΔΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, 82101 ΧΙΟΣ
22710 55209 22710 55213
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΩΝ 5, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22970

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΓΛΥΠΤΗ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 28233
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΥ 8, 82100 ΧΙΟΣ
22710 20333
3ο ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 38, 82100 ΧΙΟΣ
22710 20525
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΕΥΡΕΤΗ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22208
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΛΑΤΟΜΙ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 20092
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
82100 ΧΙΟΣ
22710 20666
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
Ι.ΠΑΤΕΡΑ 3, 82100 ΧΙΟΣ
22710 23533
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 38, 82100 ΧΙΟΣ
22710 20568
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΦΡΟΥΡΙΟ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22390
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
Κ.ΜΙΧΑΛΟΥ 25, 82100 ΧΙΟΣ
22710 20635
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΑΚΗ 13, 82100 ΧΙΟΣ
22710 22577
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82200 ΧΙΟΣ
22710 93919
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
Π.ΕΡΥΘΕΙΑΝΗ, 82200 ΧΙΟΣ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΑΓ.ΜΑΡΚΟΣ, 82200 ΧΙΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ
ΚΑΜΠΟΣ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 31885
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΝΗΤΩΝ
ΝΕΝΗΤΑ, 82100 ΧΙΟΣ
22710 61891
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, 82300 ΧΙΟΣ
0272 022342