ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ

Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου

 

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ιδρύθηκε το 1938 (πρώτος της πρόεδρος ο Γεώργιος Σταγκούλης) με τον αναγκαστικό νόμο 1390/1938 και περιλαμβάνει 20 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς με 6.000 μέλη από αγροτικές οικογένειες.

Γεώργιος Σταγκούλης

Η κύρια δραστηριότητά της είναι η συλλογή επεξεργασία συσκευασία και πώληση της μαστίχας Χίου και των προϊόντων της.Έχει όμως και άλλες δραστηριότητες όπως η διαχείριση ελαιουργείων, αλευρομύλων, λιπασμάτων, παραγωγή και διαχείριση ζωοτροφών, αντιπροσώπευση ασφαλειών, χρηματοπιστωτικές εργασίες και άλλες υπηρεσίες προς τους γεωργούς του νησιού.

Η Ένωση μαστιχοπαραγωγών Χίου διοικείται από εννεαμελές συμβούλιο (τρία μόνιμα και έξη εκλεγμένα μέλη).

Το απασχολούμενο προσωπικό της ανέρχεται σε 58 άτομα και ο ετήσιος προϋπολογισμός της είναι της τάξης των 2.500.000.000 δραχμών.

Εκτός όμως από την οικονομική - διαχειριστική δραστηριότητα, ή Ε.Μ.Χ παίζει έν απολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου με την οργανωτική- διαχειριστική βοήθεια και υποστήριξη των μελών της γεωργών και κυρίως των Μαστιχοπαραγωγών.

Πρόεδρος της Ε.Μ.Χ. σήμερα είναι ο Κωνστανίνος Γανιάρης Διευθυντής ο Γεώργιος Τσούρος και Υπ/ντής ο Δημήτριος Κουντουριάδης.

 

Τηλ. 0271   23216 -23516

Fax. 0271 26700

 

Αρχική σελίδα

Αυτή η σελίδα είναι μέρος της σελίδας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

This is a part of 5th Primary School of Chios Island Web page.

Copyright by Themis Kolliarosemail029.gif (3983 bytes)dimotiko5@chios.aegean.gr